Krystyna Źrałek architekt wnętrz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz w 2008

krystyna@trzoparchitekci.pl

Katarzyna Chmurzyńska-Mazur senior architekt

Absolwentka Wydziału Architektury
i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej 2000

k.chmurzynska@trzoparchitekci.pl

Piotr Hamerski senior architekt

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 2003

Posiada uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

piotr@trzoparchitekci.pl

Małgorzata Szlązek senior architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2011

malgorzata@trzoparchitekci.pl

Joanna Chwała architekt

Absolwentka Wydziału Architektury
i Urbanistyki Politechniki Śląskiej 2007

j.chwala@trzoparchitekci.pl

Agata Balcer-Hryniów architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej 2014

a.balcer@trzoparchitekci.pl

Eligia Gałązka-Gajowa architekt wnętrz

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 2014

eligia@trzoparchitekci.pl

Karolina Konieczna asystent architekta

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2018

k.konieczna@trzoparchitekci.pl

Emilia Dudzińska BIM manager

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2016

e.dudzinska@trzoparchitekci.pl

Elżbieta Winnicka architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

e.winnicka@trzoparchitekci.pl

Norbert Górecki Opracowania 3D i wizualizacje

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 2002

Magdalena Antończyk architekt wnętrz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz w 2008

m.antonczyk@trzoparchitekci.pl

Magda Woźniakowska asystent architekta

m.wozniakowska@trzoparchitekci.pl

Radosław Klimek architekt

r.klimek@trzoparchitekci.pl

Ewelina Bąk asystent architekta

e.bak@trzoparchitekci.pl

Urszula Piasecka PR Manager/Workplace Consultant

u.piasecka@trzoparchitekci.pl

Kinga Gajewska Dyrektor ds. koordynacji projektów

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2005

Posiada uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

k.gajewska@trzoparchitekci.pl

Anna Chamier-Kwiatkowska architekt

Absolwentka Wydziału Architektury
i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej 2012

a.kwiatkowska@trzoparchitekci.pl

Ewelina Dobek (d. Arcaba) senior architekt

Absolwentka Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej 2013

Posiada uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ewelina@trzoparchitekci.pl

Wojciech Babiarski project manager

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 2006

wojciech@trzoparchitekci.pl

Paweł Koliński senior architekt

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2004

pawel@trzoparchitekci.pl

Katarzyna Biedrzycka-Macioch architekt

Absolwentka Wydziału Architektury
i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej 2014

katarzyna@trzoparchitekci.pl

Aleksandra Ambroziak architekt

Absolwentka Wyższej Szkoły Infrastruktury
i Zarządzania w Warszawie
na Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 2010

aleksandra@trzoparchitekci.pl