Aleksandra Ambroziak architekt

Absolwentka Wyższej Szkoły Infrastruktury
i Zarządzania w Warszawie
na Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 2010

aleksandra@trzoparchitekci.pl

Katarzyna Chmurzyńska-Mazur senior architekt

Absolwentka Wydziału Architektury
i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej 2000

k.chmurzynska@trzoparchitekci.pl

Monika Fiołka architekt

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 2015

m.fiolka@trzoparchitekci.pl

Wojciech Babiarski project manager

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 2006

wojciech@trzoparchitekci.pl

Piotr Hamerski senior architekt

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 2003

Posiada uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

piotr@trzoparchitekci.pl

Ewelina Dobek (d. Arcaba) senior architekt

Absolwentka Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej 2013

Posiada uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ewelina@trzoparchitekci.pl

Anna Chamier-Kwiatkowska architekt

Absolwentka Wydziału Architektury
i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej 2012

a.kwiatkowska@trzoparchitekci.pl

Kinga Gajewska dyrektor operacyjny / architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2005

Absolwentka SGH Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami 2017

Posiada uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

k.gajewska@trzoparchitekci.pl

Agata Balcer-Hryniów architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej 2014

a.balcer@trzoparchitekci.pl

Ewelina Kobza architekt

e.bak@trzoparchitekci.pl

Elżbieta Winnicka architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

e.winnicka@trzoparchitekci.pl

Joanna Justyńska architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 2014

j.justynska@trzoparchitekci.pl

Natalia Ośka Office Manager

Alicja Zimniak architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej 2017

Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów.

a.zimniak@trzoparchitekci.pl

Paweł Koliński architekt

Lidia Filipek architekt

Martyna Adaszak PR Manager

Milena Marciniak architekt

Marta Janiszek architekt

Natalia Lewandowska architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej 2017

Absolwentka SGH Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami 2020

n.lewandowska@trzoparchitekci.pl

Michel Juraszyński architekt

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 2014

m.juraszynski@trzoparchitekci.pl

Maria Kasperska senior architekt

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, 2013

m.kasperska@trzoparchitekci.pl

Paula Tworek architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki w Warszawie 2004

p.tworek@trzoparchitekci.pl

Norbert Górecki Opracowania 3D i wizualizacje

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 2002

Magdalena Antończyk senior architekt

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz w 2008

m.antonczyk@trzoparchitekci.pl

Radosław Klimek architekt

r.klimek@trzoparchitekci.pl

Emilia Dudzińska BIM manager

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2016

e.dudzinska@trzoparchitekci.pl

Eligia Gałązka-Gajowa senior architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 2014

eligia@trzoparchitekci.pl

Joanna Chwała architekt

Absolwentka Wydziału Architektury
i Urbanistyki Politechniki Śląskiej 2007

j.chwala@trzoparchitekci.pl