CORDIA

462 m2 Hala Koszyki przy ul. Koszykowej 61/63/65 w Warszawie

PROJECT: 2018 r.

REALIZATION: 2018 r.