Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego

2022 Warszawa

Ogromną wartością przedmiotowej działki jest jej lokalizacja przy założeniu parkowym. Projekt zakłada stworzenie obiektu wyeksponowanego od strony parku, powiązanego komunikacyjne z istniejącymi i planowanymi ciągami pieszymi, wpierającego tworzenie aktywnych przestrzeni publicznych. Idea projektu podkreśla ważność istniejącego założenia historycznego i eksponuje środkowy ryzalit budynku Muzeum Narodowego. Zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie dwóch obiektów, przeciętych placem publicznym na osi ryzalitu. Dzięki temu została ukształtowana przestrzeń publiczna, a widok na środkową część Muzeum Narodowego uwolniony i dodatkowo podkreślony. Plac ma pełnić także funkcję ekspozycyjną służącą wystawom czasowym na gruncie oraz w przestrzeni, na ten cel zaprojektowana została specjalna podkonstrukcja. W obrębie nowego wnętrza urbanistycznego przewidziano pozostawienie możliwie jak największej ilości istniejących zdrowych drzew, co sprzyja funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, także przewidzianej w tej strefie.