SEPHORA

2100 m2 Business Garden, Warszawa

PROJEKT: 2018

REALIZACJA: 2018-2019

FOT. ERNEST WIŃCZYK