BIBLIOTEKA W TOKYO

Opracowanie: 2018 r.

Konkurs na opracowanie nowoczesnej biblioteki w Tokyo - Tokyo Anti-Library Competition