DOM KURTYNA

460 m2

PROJEKT: 2014-15 r.

REALIZACJA: 2015-18 r.

FOT. SZYMON POLAŃSKI